Perfil de Yukhz
Membro

KUID: K5874xGtdRyNU1IuOlVxozs4
Primeiro Login: 13-07-19 02:27:29
Último Login: 19-07-19 14:19:02
Jogador: Original
KitPvP
KitPvP
Matou: 9
Mortes: 29
Rank: 0
HardcoreGames
HardcoreGames
Vitórias: 1
Matou: 6
Mortes: 2
Rank: 22
FullPvP
FullPvP
Matou: 0
Mortes: 0
Rank: 25
SkyWars
SkyWars
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
SkyTeam
SkyTeam
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
AdvMusic
AdvMusic
Partidas: 0
Vitórias: 0
Acertos: 0
Erros: 0
Capture the Flag
Capture the Flag
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Ultimate Hardcore Champion (UHC)
Ultimate Hardcore Champion (UHC)
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Parkour Race
Parkour Race
Partidas: 0
Vitórias: 0
Passou: 0
Erros: 0
Tower Wars
Tower Wars
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
TNTRun
TNTRun
Partidas: 0
Vitórias: 0
Mortes: 0
Splegg
Splegg
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Corridona PvP
Corridona PvP
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Lucky Blocks: 0
Player vs Player (PvP)
Player vs Player (PvP)
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Build Battle
Build Battle
Partidas: 0
Vitórias: 0
Pontos: 0
One In The Chamber (OITC)
One In The Chamber (OITC)
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Survival Games
Survival Games
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Bow Spleef
Bow Spleef
Partidas: 0
Vitórias: 0
Blocos: 0
Mortes: 0
Cubão Lucky Block
Cubão Lucky Block
Partidas: 1
Vitórias: 0
Matou: 2
Mortes: 3
Lucky Blocks: 90
Dropper
Dropper
Partidas: 2
Vitórias: 0
Passou: 0
Erros: 22
Mine Change
Mine Change
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Players vs Mobs (PvM)
Players vs Mobs (PvM)
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Paintball
Paintball
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
The Bridges
The Bridges
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Spleef
Spleef
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Hot Potato
Hot Potato
Partidas: 1
Vitórias: 1
Matou: 0
Mortes: 0
Gun Game
Gun Game
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Dragon Escape
Dragon Escape
Partidas: 0
Vitórias: 0
Mortes: 0
Age Of Mine
Age Of Mine
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0