Perfil de yLipiYT_
Membro

KUID: XXHfyJWD4hLpu1ELnx6BMZe2
Primeiro Login: 26-01-19 23:33:15
Último Login: 05-08-19 17:21:50
Jogador: Pirata
KitPvP
KitPvP
Matou: 1
Mortes: 3
Rank: 0
HardcoreGames
HardcoreGames
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 2
Rank: 0
FullPvP
FullPvP
Matou: 0
Mortes: 0
Rank: 0
SkyWars
SkyWars
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
SkyTeam
SkyTeam
Partidas: 1
Vitórias: 0
Matou: 1
Mortes: 1
AdvMusic
AdvMusic
Partidas: 4
Vitórias: 0
Acertos: 2
Erros: 21
Capture the Flag
Capture the Flag
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Ultimate Hardcore Champion (UHC)
Ultimate Hardcore Champion (UHC)
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Parkour Race
Parkour Race
Partidas: 0
Vitórias: 0
Passou: 0
Erros: 0
Tower Wars
Tower Wars
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
TNTRun
TNTRun
Partidas: 0
Vitórias: 0
Mortes: 0
Splegg
Splegg
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Corridona PvP
Corridona PvP
Partidas: 1
Vitórias: 1
Matou: 0
Mortes: 1
Lucky Blocks: 10
Player vs Player (PvP)
Player vs Player (PvP)
Partidas: 1
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 1
Build Battle
Build Battle
Partidas: 0
Vitórias: 0
Pontos: 0
One In The Chamber (OITC)
One In The Chamber (OITC)
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Survival Games
Survival Games
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Bow Spleef
Bow Spleef
Partidas: 0
Vitórias: 0
Blocos: 0
Mortes: 0
Cubão Lucky Block
Cubão Lucky Block
Partidas: 4
Vitórias: 4
Matou: 0
Mortes: 5
Lucky Blocks: 88
Dropper
Dropper
Partidas: 0
Vitórias: 0
Passou: 0
Erros: 0
Mine Change
Mine Change
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Players vs Mobs (PvM)
Players vs Mobs (PvM)
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Paintball
Paintball
Partidas: 2
Vitórias: 0
Matou: 3
Mortes: 10
The Bridges
The Bridges
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Spleef
Spleef
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Hot Potato
Hot Potato
Partidas: 12
Vitórias: 2
Matou: 0
Mortes: 10
Gun Game
Gun Game
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0
Dragon Escape
Dragon Escape
Partidas: 6
Vitórias: 0
Mortes: 6
Age Of Mine
Age Of Mine
Partidas: 0
Vitórias: 0
Matou: 0
Mortes: 0